برقگیر

برقگیر

برقگیر وسیله‌ای جهت حفاظت از ساختمان‌ها و تجهیزات در مقابل برخورد رعد و برق است. در مقابل ولتاژهای معمولی، مقاومت زیادی به اندازه عای...

ادامه مطلب