نصب مقره

نصب مقره

نصب مقره:‌ پست‌های توزیع برق از اتصالات خاصی برای انتقال جریان استفاده می‌کنند. یکی از این تجهیزات، مقره یا گیره چینی است که به‌عنوان م...

ادامه مطلب